YU-GI-OH! WORLD CHAMPIONSHIP 2019 CELEBRATION EVENT (2019)

发售于2019-08-10,共2


真红眼黑龙

真紅眼の黒竜

Red-Eyes Black Dragon

74677422  4088


数据库 Q&A Wiki Yugipedia OurOcg 脚本 裁定 详情(32)

真红眼黑龙
[怪兽|通常] 龙/暗
[★7] 2400/2000
拥有真红之眼的黑龙。愤怒的黑炎会把映入其眼者全部烧成灰烬。

死者苏生

死者蘇生

Monster Reborn

83764718  4842


数据库 Q&A Wiki Yugipedia OurOcg 脚本 裁定 详情(99)

死者苏生
[魔法]
①:以自己或者对方的墓地1只怪兽为对象才能发动。那只怪兽在自己场上特殊召唤。