SHONEN JUMP ALPHA membership Promotional Card - April 2012 - (JUMP)

发售于2012-05-30,共1


No.16 色之支配者

No.16 色の支配者ショック・ルーラー

Number 16: Shock Master

54719828  9860


No.16 色之支配者
[怪兽|效果|超量] 天使/光
[☆4] 2300/1600
4星怪兽×3
①:1回合1次,把这张卡1个超量素材取除,宣言卡的种类(怪兽·魔法·陷阱)才能发动。直到对方回合结束时,宣言的种类的卡双方不能发动。